SAUNA I RUSKA BANIA – WAŻNE INFORMACJE

Na terenie obiektu znajdują się SAUNA oraz RUSKA BANIA.

Aby z nich skorzystać należy poprzedniego dnia umówić godzinę przyjścia, abyśmy mieli czas na jej przygotowanie. Osoby przyjeżdżające do nas na jedną noc nie mają możliwości skorzystania z ruskiej bani ze względu na długi czas jej przygotowanie. 

 

Regulamin korzystania z balii

 • Przed wejściem do balii należy bezwzględnie zapoznać się z powyższym Regulaminem.

 • Korzystanie z balii jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 

 • Korzystanie z balii jest dozwolone jedynie dla osób powyżej 16.roku życia.

 • Podczas korzystania z balii należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez gospodarzy.

 • Z balii korzystać mogą jedynie osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z zabiegów. Wchodząc do balii korzystający potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na taką formę rekreacji 

 

Wstępu do balii zabrania się w szczególności osobom:

- z chorobami serca, nadciśnieniem i chorobami naczyń krwionośnych,

- z chorobami tarczycy, klaustrofobią, epilepsją, ostrymi stanami reumatycznymi,

- z nowotworami, ostrymi infekcjami i stanami astmatycznymi,

- z podwyższoną temperaturą ciała,

- kobietom w czasie menstruacji i w okresie ciąży,

- zmęczonym, pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

 

Przed wejściem do balii  należy:

- zdjąć wszystkie przedmioty metalowe,

- zdjąć okulary i szkła kontaktowe,

- dokładnie umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,

- zdjąć obuwie,

 

 • Balia jest strefą w której przebywa się w strojach kąpielowych(„strefa tekstylna”) oznacza to, że wchodząc do balii należy włożyć strój kąpielowy.

 • Zabrania się kładzenia jakichkolwiek przedmiotów (ręczników, szlafroków itp.) na piecu lub w jego pobliżu.

 • Rozpaleniem ognia w piecu balii mogą zajmować się jedynie gospodarze. Podczas korzystania z balii nie wolno stosować żadnych  płynów, esencji, olejków czy innych substancji.

 • Nie należy dotykać elementów pieca w balii, tych wystających na powierzchni ani tych zanurzonych w wodzie – mogą być bardzo gorące!

 • Korzystanie z bani jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.

 • Właściciel obiektu  nie odpowiada za wypadki oraz skutki zdrowotne spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

 

Regulamin korzystania z sauny

 • Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem.

 • Korzystanie z sauny jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 

 • Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez gospodarza.

 • Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe i pełnoletnie.

 • Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

 • Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.

 • Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.

 • Nie należy siadać bezpośrednio na powierzchniach drewnianych. W saunie należy siedzieć na własnym suchym ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.

 • W saunie przebywamy tak długo, jak długo czujemy się tam przyjemnie i komfortowo. 

 • Nie należy polewać kamieni nadmierną ilością wody. Powstająca para wodna ma temperaturę wrzenia i morze dojść do poparzenia!

 • Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.

 • W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

 • W czasie korzystania z sauny należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.

 • Po zakończeniu korzystania z sauny podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała nie jest zalecane używanie mydła.

 • Na terenie sauny zabrania się: wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu, wnoszenia naczyń, jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych, wnoszenia napojów alkoholowych, nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, palenia tytoniu, niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

 

Z sauny korzystać nie mogą osoby: 

- chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych; 

- chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne; 

- kobiety w okresie ciąży oraz w czasie menstruacji; 

- starsze, osłabione oraz w stanie intoksykacji; 

- z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu;

- bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym, 

 

 • Korzystanie z sauny odbywa się na zawsze własną odpowiedzialność użytkownika. 

 • Nie wolno dotykać żadnych elementów pieca i rozgrzanych kamieni, ponieważ grozi to poparzeniem. 

 • Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na piecu i rozgrzanych kamieni, ponieważ grozi to pożarem. 

 • Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu.

 •  Właściciel obiektu  nie odpowiada za wypadki oraz skutki zdrowotne spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.

Regulamin obowiązujący w „WITOWIAŃSKICH DOMKACH”

Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w naszym obiekcie zasadami. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Będziemy wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu Państwu miłego i spokojnego wypoczynku.

 1. Bezpośrednio po przyjeździe Właściciel przekazuje Gościom klucze i domek, udziela informacji dotyczących sposobu użytkowania sprzętu kuchennego, kominka, terenu rekreacyjnego. W obecności Gospodarza należy sprawdzić stan obiektu, zgłosić zastrzeżenia lub wątpliwości, następnie zapoznać się z regulaminem wynajmu oraz regulaminem dotyczącym korzystania z sauny zewnętrznej i balii (załącznik 1- koszyczek na parapecie) oraz instrukcją palenia w kominku.

 2. Od momentu przejęcia domku Państwo stają się za niego odpowiedzialni, ponoszą odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód, choćby szkoda powstała z winy nieumyślnej. Gość powinien powiadomić Gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 3. Należność za pobyt reguluje się w dniu przyjazdu. Gość pozostawia domek w stanie uporządkowanym, naczynia umyte (zapakowana i włączona zmywarka), opróżniona lodówka, wystawione śmieci przed domek.

 4. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu, kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

 5. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

 6. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku za zgodą Właściciela w godzinach od 7.00 do 22.00, nie mogą korzystać ze sprzętu rekreacyjnego oraz sauny i balii.

 7. Sauna i balia są dostępne wyłącznie dla naszych gości do 1 godziny dziennie na domek. Czynne są wieczorem (od 18.00 do 22.00) naprzemiennie, tzn. jednego dnia sauna, drugiego balia. Przy silnym wietrze nie ma możliwości nagrzania balii. Termin musi być ustalony dzień wcześniej z Gospodarzem.

 8. Parkowanie samochodów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wskazanym przez Właściciela bezpośrednio po przyjeździe. Parking na terenie obiektu jest niestrzeżony. Właściciel Witowiańskich Domków nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, kradzież samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 9. W domku obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW, fajek wodnych, używania otwartego ognia - świeczek, lamp naftowych - wyjątek stanowią wyznaczone na zewnątrz miejsca – ustawione popielniczki.

 10. Zakaz używania ręczników do innych celów niż higiena osobista, w przypadku poplamienia ręcznika Gość zostanie obciążony kosztami zakupu nowego ręcznika.

 11. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 -7.00.

 12. Za wszystkie osobiste rzeczy znajdujące się w domkach odpowiada Gość.

 13. Przebywanie osób niezameldowanych w domku po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób.

 14. Dzieci przebywające na terenie obiektu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, co za tym idzie odpowiadają oni za ich bezpieczeństwo oraz ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania ich dzieci.

 15. Każdorazowo Gość opuszczający domek, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.

 16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawach mediów spowodowanych np. czasowym brakiem prądu, wody, internetu.

 17. Zwierzęta nie mogą pozostawać w domku bez opieki. Ze względu bezpieczeństwa na terenie obiektu psy muszą być wyprowadzane na smyczy. Za szkody spowodowane przez zwierzęta odpowiada Właściciel zwierzęcia.

 18. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do skrócenia okresu pobytu Gościa i nakazu niezwłocznego opuszczenia obiektu.

 19. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia Wynajmującego z odpowiedzialności za domek oraz bezpieczeństwo podczas korzystania z terenu rekreacyjnego.